Als een applicatie gebruik moet maken van functies die op een telefoon beschikbaar zijn, zoals geo-locatie of gesture, is een traditionele website niet meer voldoende.  

Op dit moment is Scolavisa bezig met ontwikkelen van de mobiele applicatie Music Maestro Maker.

Music Maestro Maker

Music Maestro Maker is een mobile applicatie waarmee leerlingen speelsgewijs muziektheorie kunnen leren. Met behulp van spelelementen worden muziekonderwerpen geoefend. Stof zoals maat en ritme, melodie en akkoorden wordt toegankelijk en aantrekkelijk wordt gepresenteerd. Music Maestro Maker richt zich op jonge startende muzikanten zonder voor een bepaald instrument bedoeld te zijn.